Program de conformitate

Programul de conformitate reglementează normele necesare conformării cu cerinţele separării legale şi funcţionale ale operatorului sistemului de distribuţie a gazelor naturale prevăzute de Legea cu privire la gazele naturale nr. 108 din 27.05.2016 şi conţine măsurile necesare de a fi realizate pentru a fi asigurat principiul nediscriminării în ce priveşte accesul terţilor la sistemul de distribuţie al gazelor naturale precum şi respectarea confidenţialităţii informaţiei.

Pentru asigurarea obiectivelor menţionate mai sus, prezentul program de conformitate stabileşte unele principii cadru de lucru, precum şi obligaţiile angajaţiilor operatorului sistemului de distribuţie a gazelor naturale privind raportarea şi monitorizarea îndeplinirii programului de conformitate.

2023

Program de conformitate Program de conformitate și Plan de măsuri 2023

2022

Program de conformitate Raportul Agentului privind Programul de Conformitate 2022

Program de conformitate Program de conformitate și Plan de măsuri 2022

2021

Program de conformitate Raportul Agentului privind Programul de Conformitate 2021

Program de conformitate Program de conformitate și Plan de măsuri 2021

2020

Program de conformitate Raportul Agentului privind Programul de Conformitate 2020

Program de conformitate Program de conformitate și Plan de măsuri 2020

2019

Program de conformitate Raportul Agentului privind Programul de Conformitate 2019

Program de conformitate Program de conformitate și Plan de măsuri 2019

2018

Program de conformitate Program de conformitate și Plan de măsuri 2018

Program de conformitate Raportul Agentului privind Programul de Conformitate 2018

2017

Program de conformitate Program de conformitate și Plan de măsuri 2017

Program de conformitate Raportul Agentului privind Programul de Conformitate 2017

Balti-Gaz