×


  Sunt de acord cu termenii și condițiile pentru prelucrarea datelor mele personale

  Program de conformitate

  Programul de conformitate reglementează normele necesare conformării cu cerinţele separării legale şi funcţionale ale operatorului sistemului de distribuţie a gazelor naturale prevăzute de Legea cu privire la gazele naturale nr. 108 din 27.05.2016 şi conţine măsurile necesare de a fi realizate pentru a fi asigurat principiul nediscriminării în ce priveşte accesul terţilor la sistemul de distribuţie al gazelor naturale precum şi respectarea confidenţialităţii informaţiei.

  Pentru asigurarea obiectivelor menţionate mai sus, prezentul program de conformitate stabileşte unele principii cadru de lucru, precum şi obligaţiile angajaţiilor operatorului sistemului de distribuţie a gazelor naturale privind raportarea şi monitorizarea îndeplinirii programului de conformitate.

  2024

  Program de conformitate și Plan de măsuri 2024

  2023

  Raportul Agentului privind Programul de Conformitate 2023

  Program de conformitate și Plan de măsuri 2023

  2022

  Raportul Agentului privind Programul de Conformitate 2022

  Program de conformitate și Plan de măsuri 2022

  2021

  Raportul Agentului privind Programul de Conformitate 2021

  Program de conformitate și Plan de măsuri 2021

  2020

  Raportul Agentului privind Programul de Conformitate 2020

  Program de conformitate și Plan de măsuri 2020

  2019

  Raportul Agentului privind Programul de Conformitate 2019

  Program de conformitate și Plan de măsuri 2019

  2018

  Program de conformitate și Plan de măsuri 2018

  Raportul Agentului privind Programul de Conformitate 2018

  2017

  Program de conformitate și Plan de măsuri 2017

  Raportul Agentului privind Programul de Conformitate 2017

  Balti-Gaz