Legislația

LEGILE PARLAMENTULUI

Legislația LEGE Nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale

Legislația LEGE Nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor

Legislația LEGE Nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică

Legislația LEGE Nr. 186 din 10.07.2008 securităţii şi sănătăţii în muncă

Legislația LEGE Nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii

Legislația LEGE Nr. 592 din 26.09.1995 Privind transportul prin conducte magistrale

Legislația LEGE Nr. 154 din 05.07.2007 privind acordarea compensaţiei unice

Legislația LEGE Nr. 1525 din 19.02.1998 cu privire la energetică

HOTĂRÎRI GUVERN

Legislația HOTĂRÎRE Nr. 715 din 16.06.2008 cu privire la măsurile de accelerare a procesului de gazificare internă a localităţilor

Legislația HOTĂRÎRE Nr. 1226 din 19.09.2002 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi executare a lucrărilor de proiectare, montare şi recepţie a sistemelor de aprovizionare cu gaze

Legislația HOTĂRÎRE Nr. 191 din 19.02.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă

Legislația HOTĂRÎRE Nr. 683 din 18.06.2004 despre aprobarea Regulamentului privind modul de de gaze întreprinderilor de gaze ale Societăţii pe Acţiuni “Moldovagaz” la deservire tehnica

Legislația HOTĂRÎRE nr. 552 din 12.07.2017 pentru aprobarea Cerinţelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile naturale

Extrase din coduri

Legislația Extras din Codul Contravențional al Republicii Moldova Nr 218 din 24.10.2008 cu privire la articolele care se referă la sfera gazificării.

Legislația Extras din Codul Penal al Republicii Moldova Nr 985 din 18.04.2002

HOTĂRÎRI ANRE

Legislația HOTĂRÎRE Nr. 112 din 19.04.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale

Legislația HOTĂRÎRE Nr. 113 din 19.04.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale

Legislația HOTĂRÎRE Nr. 171 din 04.01.2005 cu privire la procedura verificării reglementare a contoarelor de gaze instalate la consumatorii casnici

Legislația HOTĂRÎRE Nr. 192 din 22.09.2005 cu privire la aprobarea Regulilor Pieţei de gaze natural

Legislația HOTĂRÎRE Nr. 19/2016  din  26.01.2016 privind tarifele la gazele naturale

Legislația HOTĂRÎRE Nr. 293 din 08.07.2008 cu privire la instalarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale

Legislația HOTĂRÎRE Nr. 385 din 12.08.2010 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale

Legislația HOTĂRÎRE Nr. 294 din 15.07.2008 cu privire la aprobarea tarifului pentru serviciile de organizare a accesului potenţialilor consumatori la reţeaua de gaze natural

Legislația HOTĂRÎRE Nr. 398 din 31.12.2010 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al consumurilor tehnologice şi al pierderilor tehnice de gaze naturale în reţelele de distribuţie

Legislația HOTĂRÎRE Nr. 192 din 22.09.2005 cu privire la aprobarea Regulilor Pieţei de gaze naturale

Legislația HOTĂRÎRE nr.324 din 27.02.2009 cu privire la aprobarea Normelor tehnice ale reţelelor de distribuţie a gazelor naturale

Legislația HOTĂRÎRE pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale nr. 416 din 09.06.2011

Legislația HOTĂRÎRE Nr. 24/2017 din 26.01.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţă din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale şi a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare

 

 

Balti-Gaz