×


  Sunt de acord cu termenii și condițiile pentru prelucrarea datelor mele personale

  LEGISLAȚIE

  Acte legislative care reglementează activitatea complexului de distributie a gazelor naturale

  Legi ale Parlamentului Republicii Moldova

  1. Legea Nr 151 din 09 06 2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase
  2. Legea Nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial Nr. 193-203/415 din 08.07.2016)(actualizat 14.12.2023)
  3. Legea Nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică (Monitorul Oficial Nr. 364-370/620 din 20.10.2017)(actualizat 29.12.2023)
  4. Legea Nr. 105-XV din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor (Monitorul Oficial Nr. 126-131/507 din 27.06.2003)(actualizat 23.01.2024)
  5. Legea Nr. 721-XIII din 02.02.96 privind calitatea în construcții (Monitorul Oficial Nr. 25/259 din 25.04.1996)(actualizat 03.01.2023)
  6. Legea Nr. 186-XVI din 10.07.2008 securității și sănătății în muncă (Monitorul Oficial Nr. 143-144/587 din 01.01.2009)(actualizat 23.09.2023)
  7. Legea Nr. 154-XVI din 05.07.2007 privind acordarea compensației unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populație din mediul rural (Monitorul Oficial Nr. 107-111/480 din 27.07.2007)

  Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova

  1. Hotărâre Nr. 191 din 19.02.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locative, comunale si necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor și condițiile deconectării acestora de la /reconectarii la sistemele de încălzire și alimentare cu apă (Monitorul Oficial Nr. 29-31/263 din 28.02.2002)
  2. Hotărâre Nr. 683 din 18.06.2004 despre aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a rețelelor de gaze întreprinderilor de gaze ale Societății pe Acțiuni “Moldovagaz” la deservire tehnica (Monitorul Oficial Nr. 100-103/830 din 20-06.2004)
  3. Hotărâre Nr. 715 din 16.06.2008 cu privire la măsurile de accelerare a procesului de gazificare internă a localităților (Monitorul Oficial Nr. 107-109/20.06.2008)
  4. Hotărâre Nr. 1226 din 19.09.2002 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și executare a lucrărilor de proiectare, montare și recepție a sistemelor de aprovizionare cu gaze (Monitorul Oficial Nr. 131-134/1356 din 26.09.2002)
  5. Hotărâre Nr. 552 din 12.07.2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale (Monitorul Oficial Nr. 253-264/649 din 21.07.2017)
  6. Hotărâre Nr. 23 din 16.01.1996 cu privire la contorizarea gazelor consumate de populație, instituții publice și agenți economici (Monitorul Oficial Nr. 11-12/69 din 22.02.1996)
  7. Hotărâre Nr. 267 din 12.03.2003 cu privire la optimizarea procedurii de instalare a cazanelor cu gaze în apartamente, case de locuit individuale și la obiectele de menire socială (Monitorul Oficial Nr. 46-47/272 din 14.03.2003)
  8. Hotărâre Nr. 1255 din 19.11.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea compensației unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populație din mediul rural (Monitorul Oficial Nr. 180-183/1299 din 23.11.2007)
  9. Hotărâre Nr. 1643 din 19.12.2002 cu privire la aprobarea Programului național de gazificare a Republicii Moldova (Monitorul Oficial Nr. 190-197 din 31.12.2002)
  10. Hotărâre Nr. 1104 din 14.11.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale (Monitorul Oficial Nr. 499-503 art.1313 din 21.12.2018)

  Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

  1. Hotărâre Nr. 171 din 04.01.2005 cu privire la procedura verificării reglementare a contoarelor de gaze instalate la consumatorii casnici (Monitorul Oficial Nr. 13-16/26 din 21.01.2005)
  2. Hotărâre Nr. 385 din 12.08.2010 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale (Monitorul Oficial Nr. 211-212 din 29.10.2010)
  3. Hotărâre Nr. 293 din 08.07.2008 cu privire la instalarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale (Monitorul Oficial Nr. 127-130/270 din 18.07.2008)
  4. Hotărâre Nr. 420/2019 din 22 noembrie 2019 privind aprobarea Codului rețelelor de gaze naturale (Monitorul Oficial Nr. 14-23/60 din 24.01.2020)
  5. HOTĂRÂRE Nr. 112 din 19-04-2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale
  6. Hotărâre Nr. 422/2019 din 22 noiembrie 2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și distribuție a gazelor naturale (Monitorul Oficial Nr. 14-23/62 din 24.01.2020)
  7. HOTĂRÂRE Nr. 442 din 24-11-2020 cu privire la modificarea Codului rețelelor de gaze nr. 420 din 22.11.2019
  8. Hotărâre Nr. 397 din 30.12.2010 privind stabilirea costurilor de bază pentru întreprinderile societăţii pe acţiuni moldo-ruse “Moldovagaz” (Monitorul Oficial Nr. 1-4/30 din 07.01.2011)
  9. Hotărâre Nr. 398 din 31.12.2010 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al consumurilor tehnologice şi al pierderilor tehnice de gaze naturale în rețelele de distribuție (Monitorul Oficial Nr. 16-17/72 din 21.01.2011)
  10. Hotărâre Nr. 678 din 22.08.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare şi aplicare a tarifelor și prețurilor reglementate la gazele naturale (Monitorul Oficial Nr. 345-351/1603 din 21.11.2014) [Titlul completat prin Hot. ANRE Nr. 57/2017 din 23.02.2017, în vigoare 05.05.2017]
  11. Hotărâre Nr. 271/2018 din 28.09.2018 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul gazelor naturale (Monitorul Oficial Nr. 400-409/1585 din 26.10.2018)
  12. Hotărâre Nr. 534/2019 din 27.12.2019 privind aprobarea Regulilor pieței gazelor naturale (Monitorul Oficial Nr. 55-61/199 din 21.02.2020)
  13. HOTĂRÎRE Nr. HANRE443/2020 din 24.11.2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor natural
   1. METODOLOGIA de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale
  14. Hotărâre Nr. 03 din 15.01.2021 privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către SRL „Balti-gaz” (Monitorul Oficial Nr. 22-32/88 din 29.01.2021)
  15. Hotărâre Nr. HANRE 412/2023 din 05.07.2023 privind aprobarea  tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către SRL „Balti-gaz”
  Balti-Gaz