×


  Sunt de acord cu termenii și condițiile pentru prelucrarea datelor mele personale

  Istoria companiei

  SRL «Bălţi-gaz» este una dintre cele mai mari companii din zona de nord a Republicii Moldova. În decurs mai mult de 65 ani, compania s-a dezvoltat ascendent şi a devenit una din cele mai mari și mai productive întreprinderi din domeniul gazelor a Republicii Moldova.

  Istoria SRL «Bălţi-gaz» începe 5 iunie 1949 în frunte cu tehnicianul Lev Moeseivici Feldman. Pe atunci, la punctul de gaz erau cîţiva lăcătuşi şi transport, iar în casele de locuit se instala la acea vreme, aragazuri de masă, confecţionate la uzina din Chişinău «Kotovsk». Pe parcursul primului an a fost livrat 3000 kg de gaz. Peste trei ani, numărul de gospodării conectate la conducta de gaz era deja de 550, iar cantitatea gazului livrat era în continuă creștere.

  Acesta a fost primul «oficiu» al biroului de combustibil, aşa se numea pe atunci întreprinderea, unde au fost aduse primele butelii de gaz, care au fost instalate în case. Atunci gazul era livrat de la Chişinău.

  Următoarea etapă a dezvoltării pornește în 1958, cînd Biroul inter-raionul avea însărcinarea să deservească nu numai locuitorii oraşului, dar şi a întregii părţi nordice a R. Moldova, în care erau mai mult de 4000 de abonaţi. Cantitatea gazului lichefiat utilizat ajungea la mai mult de 500 tone pe an.

  Biroul inter-raional, în care s-a reorganizat punctul de gaz în 1959, deservea partea de Nord a Moldovei şi se ocupa de montarea instalaţiilor de gaz și livrarea gazului. Tot atunci, a fost înfiinţat serviciul „intervenţie gaze non-stop”. Colectivul creştea continuu şi se completa cu cadre tinere calificate. În calitate de angajați cu diplomă de tehnicieni (specializaţi în domeniul gaze) au venit: Efimov Galina Mihail Pelişenko și Leonid Frezant.

  În 1962 a început furnizarea de gaze în casele mari de locuit. Iar, la sfîrşitul anului 1963 a fost dată în exploatare o staţie suplimentară de gaz , care a fost completată, în 1969, cu primele maşini pentru transportarea gazului la instalaţiile colective.

  Trustul inter-raional a gospodăriei de gaz din Bălţi, înfiinţat la 1 iulie 1969 se ocupa de asigurarea cu gaz a locuitorilor oraşului, a raioanelor din nordul Moldovei şi gazificarea apartamentelor din oraşul Bălţi. Din colectivul trustului făceau parte, la acea vreme, 170 de lucrători. În structura trustului erau secţiile: producere tehnică, exploatarea gazelor în apartamente, intervenţie gaze, staţia de distribuire, resurse umane şi contabilitatea.

  Trustul a fost reorganizat, în 1980, în „Conducerea gospodăriei de gaz”. În componenţa acestuia intrau serviciile de gaz din Lazovsc, Glodeni, Rîşcani și Costeşti. Livrarea gazului a crescut la 41 mii tone pe an. Accelerarea creşterii a fost posibilă datorită mecanizării şi automatizării lucrărilor principale.

  Din 1990 se începe o nouă etapă pentru gospodăria de gaz. A fost construit primul sector al conductei de gaz natural cu lungimea de 4 km în or. Bălţi, secţia”Pricarpatgaz”, or. Drochia. În acelaşi an, gazul natural a fost furnizat către SA «Cet-Nord» şi oraşul a început să fie încălzit de flacăra albastră.

  O dată cu apariţia în oraş a gazului natural, a apărut pentru prima dată PRG, DRG. La începutul de 1991, în or. Bălţi erau 31 km reţele de gaz şi 2007 apartamente conectate la rețeaua de gaze naturale.

  Prima făclie, în apartamentele oraşului, a fost aprinsă în microraionul Dacia. Cantitatea de gaz natural utilizat era la acea perioadă de 88,7 ml.m3., din care populaţia utiliza – 1.1 mln.m3.

  În 1995 a avut loc restructurarea domeniului gazelor naturale, astfel conducerea a fost reorganizată în SA «Nord-Gaz», iar din 1999, în SRL «Bălţi-Gaz», la care au luat parte fostele gospodării raionale de gaz Sîngerei, Glodeni, Făleşti, Rîşcani.

  Balti-Gaz