Aparatul de conducere

Denumirea secției, serviciului Numele, Prenumele    Telefon, fax

 

  e-mail

 Zilele și orele de  primire
Director SRL ”Bălți-Gaz” Ruslan
Antoniuc
 /0231/ 5‑21‑01 ruslan.antoniuc@balti-gaz.md Marți

15:00‑17:00

Inginer șef Victor
Curinnoi
/0231/5-21-06 victor.curennoi@balti‑gaz.md Marți, Vineri
14:00‑17:00
Director adjunct Igor
Godina
 /0231/ 5‑21‑19 igor.godina@balti-gaz.md Joi
14:00‑17:00
Director adjunct
pe economie și finanțe
Lilia
Guțul
 /0231/5‑21‑29 lilia.gutsul@balti-gaz.md 10:00‑17:00
Cancelaria Elena
Cuşnir
 /0231/ 5‑21‑01 office@balti‑gaz.md 8:00‑17:00
Secția producere tehnică Nelea
Roșcina
/0231/5‑21‑09 nelea.roscina@balti‑gaz.md Vineri:

8:00‑17:00

Secția evidență contabilă Elena
Panenco
/0231/5‑21‑17 elena.panenco@balti-gaz.md Miercuri:
8:00‑17:00
Secția juridică Mihailevscaia
Anna
/0231/5‑21-31 anna.mihailevscaia@balti-gaz.md 8:00‑17:00
Secția economică Dragan
Leonid
/0231/5‑21‑10 Leonid.Dragan@balti-gaz.md 8:00‑17:00
Serviciul resurse umane Inga
Gîsca
/0231/5‑21‑03 inga.gisca@balti-gaz.md 8:00‑17:00
Serviciul construcții și investiții Iana
Ciocati
/0231/5‑21‑11 iana.ciocati@balti-gaz.md 8:00‑17:00
Secția evidență
gazelor naturale
/0231/5‑21‑02 8:00‑17:00
Secția aprovizionare
tehnico-materială
Driga
Chiril
/0231/5‑21‑32 Chirill.Driga@balti-gaz.md 8:00‑17:00
Serviciul protecție
și prevenire
Maria
Amarfii
/0231/5‑22‑07 maria.amarfii@balti‑gaz.md 8:00‑17:00
Serviciul tehnologii informaționale Cornel
Bogdan
/0231/5‑21‑21 cornel.bogdan@balti‑gaz.md 8:00‑17:00

Balti-Gaz