×


  Sunt de acord cu termenii și condițiile pentru prelucrarea datelor mele personale

  Aparatul de conducere

  Denumirea secției, serviciului Numele, Prenumele    Telefon, fax

    e-mail

   Zilele și orele de  primire
  Director SRL ”Bălți-Gaz” Ruslan
  Antoniuc
   /0231/ 5‑21‑01 office@balti‑gaz.md Marți

  15:00‑17:00

  Inginer șef Ghenadie
  Ginga
  /0231/5-21-06 ghenadie.ginga@balti-gaz.md Marți, Vineri
  14:00‑17:00
  Director adjunct Igor
  Godina
   /0231/ 5‑21‑19 igor.godina@balti-gaz.md Joi
  14:00‑17:00
  Director adjunct
  pe economie și finanțe
  Lilia
  Guțul
   /0231/5‑21‑29 lilia.gutsul@balti-gaz.md 10:00‑17:00
  Cancelaria Elena
  Cuşnir
   /0231/ 5‑21‑01 office@balti‑gaz.md 8:00‑17:00
  Secția Tehnică și de Producere Nelea
  Roșcina
  /0231/5‑21‑09 nelea.roscina@balti‑gaz.md Vineri:

  8:00‑17:00

  Secția Evidență Contabilă Elena
  Panenco
  /0231/5‑21‑17 elena.panenco@balti-gaz.md Miercuri:
  8:00‑17:00
  Secția Juridică Mihailevscaia
  Anna
  /0231/5‑21-31 anna.mihailevscaia@balti-gaz.md 8:00‑17:00
  Secția Economică Dragan
  Leonid
  /0231/5‑21‑10 Leonid.Dragan@balti-gaz.md 8:00‑17:00
  Serviciul Resurse Umane Inga
  Gîsca
  /0231/5‑21‑03 inga.gisca@balti-gaz.md 8:00‑17:00
  Serviciul Construcție și Investiții Iana
  Ciocati
  /0231/5‑21‑11 iana.ciocati@balti-gaz.md 8:00‑17:00
  Secția Evidența
  Gazelor Naturale
  Vadim
  Glavan
  /0231/5‑21‑02 vadim.glavan@balti-gaz.md 8:00‑17:00
  Secția Aprovizionare
  tehnico-materială
  Driga
  Chiril
  /0231/5‑21‑32 Chirill.Driga@balti-gaz.md 8:00‑17:00
  Serviciul Protecție
  și Prevenire
  Cojuhari Iuri /0231/5‑22‑07 maria.amarfii@balti‑gaz.md 8:00‑17:00
  Serviciul Tehnologii Informaționale Cornel
  Bogdan
  /0231/5‑21‑21 cornel.bogdan@balti‑gaz.md 8:00‑17:00

  Balti-Gaz