Despre companie

Despre companie

 

Activitatea de bază a întreprinderii SRL „Bălți-Gaz” constituie asigurarea neîntreruptă a distribuției gazului natural,  în temeiul licenţei pentru distribuţia gazelor naturale, seria AA nr.0018746, eliberată de Agenția Națională de Reglementare în Energetică.

Obligațiunile de bază a SRL „Bălți-Gaz”, ca Operator al Sistemului de Distribuție, este exploatarea, întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale și a instalațiilor în condiţii de siguranţă, de fiabilitate şi de eficienţă, cu respectarea prevederilor menite să asigure protecţia mediului. În afară de acestea, SRL „Bălți-Gaz” efectuează lucrări privind dezvoltarea pieții și a rețelelor de distribuție pentru asigurarea unui acces eficient al utilizatorilor de sistem la reţelele de distribuţie a gazelor naturale, ţinînd cont de eficiența economică și de necesitățile tehnice.

La situația de 01.01.2021, SRL „Bălți-Gaz” se ocupă cu exploatarea și distribuția a 1896, 371 km de conductă de gaz, 72 de stații de reglare a gazelor, 2,300 de posturi și instalații de reglare a gazelor și 82 de stații de protecție catodică.

Balti-Gaz