×


  Sunt de acord cu termenii și condițiile pentru prelucrarea datelor mele personale

  Despre companie

  Activitatea de bază a întreprinderii SRL „Bălți-Gaz” constituie asigurarea neîntreruptă a distribuției gazului natural,  în temeiul licenţei pentru distribuţia gazelor naturale, seria AA nr.0018746, eliberată de Agenția Națională de Reglementare în Energetică.

  Obligațiunile de bază a SRL „Bălți-Gaz”, ca Operator al Sistemului de Distribuție, este exploatarea, întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale și a instalațiilor în condiţii de siguranţă, de fiabilitate şi de eficienţă, cu respectarea prevederilor menite să asigure protecţia mediului. În afară de acestea, SRL „Bălți-Gaz” efectuează lucrări privind dezvoltarea pieții și a rețelelor de distribuție pentru asigurarea unui acces eficient al utilizatorilor de sistem la reţelele de distribuţie a gazelor naturale, ţinînd cont de eficiența economică și de necesitățile tehnice.

  SRL „Bălți-gaz„ la situația de 01.01.2023 exploatează 2009,918 km de gazoducte, numărul de SRG constituie 76 un., PRG – 2636 un. Lungimea rețelelor de distibuție în anul 2022 a crescut cu 53,487 km, din ea: la bilanț – 20,16 km, la deservire tehnică – 33,327 km.

  Structura rețelor de gaze este următoarea: rețele din oțel – 945,746 km, rețele din polietilenă – 1064,172 km.

  Numărul de consumatori, racordați la rețelele de gaze în anul 2022 a constituit 796 un. și la data de 01.01.2023 în total a atins cifra de 65821 consumatori finali.

  În zona de activitate a SRL „Bălți-gaz„ se bucură de gaze naturale consumatorii a 88 de localități, adică la nivel de 36,7 % din numărul total (242 un.). Nivelul de gazificare a mun. Bălți a atins cifra de 87,3 %.

  Pe parcursul anului 2022 au fost elaborate 1139 de avize de racordare la rețelele de gaze naturale.

  În cadrul Planului de investiții a anului 2022 au fost efectuate lucrări de construcție a gazoductului de presiune înaltă Ciuciulea-Khetriș și a rețelelor de distrribuție în  localitățile: sat.Ciuciulea și sat.Petrunea în r-nul Glodeni; sat.Hiliuți din r-nul Rîșcani; or.Biruința, sat.Bilicenii Vechi și sat.Grigorăuca în r-nul Sîngerei; sat.Khetriș din r-nul Fălești.

  Tot în această perioadă a fost efectuată reparația capitală, reconstruirea și modernizarea a 19 un. SRG și PRG.

  Balti-Gaz