×


  Sunt de acord cu termenii și condițiile pentru prelucrarea datelor mele personale

  Întrebări frecvente

  Cine efectuează controlul echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate?

  Controlul echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate este efectuat de către operatorul de reţea după necesitate şi numai în prezența consumatorului final sau a reprezentantului consumatorului final, cu întocmirea actului de control în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte. La efectuarea controlului echipamentului de măsurare operatorul reţelei de distribuţie este în drept să utilizeze aparate tehnice speciale certificate şi înregistrate în conformitate cu prevederile legii (în redacţia Hotărârii ANRE Nr.677 din 22 august 2014).

  Controlul vizual al echipamentului de măsurare se efectuează de către operatorul de reţea în prezenţa consumatorului final sau al reprezentantului consumatorului final concomitent cu citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare.

  Reprezentanții consumatorului casnic pot fi părinții, soțul, soția, copiii care au atins vîrsta de 18 ani, care au capacitate de exercițiu şi locuiesc împreună cu consumatorul casnic sau persoana împuternicită prin procură.

   

  Ce se întreprinde în cazul depistării echipamentului de măsurare deteriorat şi/sau sigiliile sunt violate?

  Personalul operatorului de reţea este obligat să examineze vizual integritatea echipamentul de măsurare, fără a-l deteriora, şi fără a viola sigiliile. În cazul în care personalul operatorului de reţea depistează că echipamentul de măsurare este deteriorat şi/sau sigiliile sunt violate, el indică încălcările respective consumatorului final. În rezultatul controlului echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate, personalul operatorului de reţea întocmește actul de control în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, conform modelului aprobat de Agenție. Actul de control urmează să fie contrasemnat de consumatorul final (în redacţia Hotărârii ANRE Nr.677 din 22.08.2014).

   

  Ce se subânțelege prin volumul de gaze naturale consumate nesancționat şi măsurile întreprinse de operatorul de rețea pentru depistarea lor?

  Depistarea încălcărilor, care au condus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a volumului de gaze naturale consumate se consideră volumul de gaze nesancționat.

  Încălcare se consideră conectarea neautorizată a aparatelor sau a instalaţiei de utilizare la reţeaua de gaze naturale prin evitarea echipamentului de măsurare, cât şi deteriorarea echipamentului de măsurare şi a sigiliilor.

  Intervenții vizibile în funcționarea echipamentului de măsurare este defectul sau lipsa sticlei la contor, defectarea corpului contorului, deteriorarea sau intervenția asupra sigiliului, ruperea cordonului sigiliului sau restabilirea lui după ce a fost rupt, lipsa sigiliului.

  În celelalte cazuri este conectarea neautorizată a aparatelor sau a instalaţiei de utilizare la reţeaua de gaze naturale sau consum prin evitarea echipamentului de măsurare, contrafacerea sigiliului şi altele.

  În cazul depistării încălcării, personalul operatorului de rețea,  întocmește actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale în 2 exemplare — câte un exemplar pentru fiecare parte.

  În cazul în care, consumatorul sau reprezentantul acestuia refuză să semneze actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale, personalul furnizorului indică în act faptul şi motivele refuzului.

  În cazul în care se presupune, că echipamentul de măsurare în cauză sau sigiliile lui nu sunt integre se întocmește actul de demontare în 2 exemplare în care se fixează cauzele demontării contorului.

  Operatorul de rețea este în drept să deconecteze instalaţia de utilizare de la reţeaua de gaze în cazul încălcărilor, care au condus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a consumului de gaze naturale.

  În cazul, când s-a constatat documentar încălcarea clauzelor contractuale consumatorul este obligat să compenseze prejudiciul material adus în rezultatul încălcării calculându-se consumul de gaze naturale conform sistemului paușal, ținând cont de volumul facturat şi achitat de către consumator pentru perioada recalculării.

  În cazul intervenției vizibile, la calcularea consumului de gaze naturale, conform sistemului paușal, se va lua în considerație perioada de timp de la data ultimei citiri a indicaţiilor echipamentului de măsurare (controlului vizual al echipamentului de măsurare), dar nu mai mult de 3 luni, în cazul lipsei accesului la citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare.

  În celelalte cazuri, la efectuarea calculelor consumului de gaze naturale, conform sistemului paușal se utilizează perioada de la data ultimului control al echipamentului de măsurare sau perioada de la data comiterii încălcării, dar nu mai mare de un an. În calcul se ia în considerație numărul orelor de utilizare pentru diferite tipuri de aparate de utilizare, indicate în Anexa nr.4 al Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale.

   

  Cine poate să efectueze montarea şi racordarea instalaţiei de utilizare a solicitantului/consumatorului la reţeaua de gaze naturale?

  Montarea instalației de utilizare a solicitantului/consumatorului şi lucrările necesare pot fi executate atât de unitatea de distribuţie, cât şi de alte persoane titulari de licență respectivă, la alegerea solicitantului. Executorul lucrărilor de montare este obligat să confirme în scris schema, calitatea şi securitatea lucrărilor executate.

  Racordarea instalației de utilizare a solicitantului la reţeaua de gaze naturale se efectuează numai de către unitate de distribuţie/transportare, care poartă toată responsabilitatea pentru executarea acestor lucrări conform legislației.

  Racordarea se efectuează în prezenţa solicitantului după ce au fost îndeplinite condiţiile indicate în avizul de racordare, instalaţia de utilizare fiind recepţionată în exploatare.

  Racordarea instalaţiei de utilizare a solicitantului la reţeaua de gaze naturale se efectuează în termen de cel mai mult 4 zile lucrătoare din ziua semnării de către solicitant a contractului de furnizare a gazelor naturale şi efectuării plăţii pentru racordare.

  Balti-Gaz