×


  Sunt de acord cu termenii și condițiile pentru prelucrarea datelor mele personale

  Elaborarea proiectului

  Lucrările de elaborare a proiectului pot fi îndeplinite de organizaţii licenţiate.
  Documentaţia de proiect se coordonează cu toate organizaţiile cointeresate.
  În cazul neîndeplinirii de către organizaţii de proiectare sau comanditar a cerinţelor, stipulate în avizul de racordare, proiectul cu observaţiile corespunzătoare se întoarce pentru modificare.
  Termenul de coordonare a proiectului constituie 10 zile.
  Înregistrarea proiectului (în dependenţă de categoria obiectului) se efectuează de către Inspecţia Tehnică. Verificarea proiectului (după necesitate) se efectuează în instanţele corespunzătoare ale Ministerului de Construcţii.

  Avizul de racordare îşi pierde valabilitatea, dacă pe parcursul unui an de la data eliberării n-a fost elaborat proiectul de alimentare cu gaze naturale, sau dacă pe parcursul unui an de la elaborarea proiectului n-au demarat lucrările de construcţie a obiectului.

   

  Extras din ”Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”
  aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 552 din 12.07.2017 

  Capitolul II PROIECTAREA ŞI MONTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE COMBUSTIBILE NATURALE
  Secţiunea 1 Dispoziţii generale

  21. Proiectele urmează să fie recoordonate dacă pe parcursul a 5 ani nu a fost începută montarea sistemelor de alimentare cu gaze, după prelungirea termenului de valabilitate al avizului de racordare.

  Balti-Gaz