×


  Sunt de acord cu termenii și condițiile pentru prelucrarea datelor mele personale

  Executarea lucrărilor de construcție și lucrărilor de terasament în zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale

  În perioada ianuarie – septembrie a. 2020 în zona de deservire a SRL „Bălți-gaz” la sistemele de distribuţie a gazelor naturale s- au înregistrat 25 incidente la obiectele industriale periculoase. Cauzele incidentelor sunt condițiile climaterice, conectarea samovolnică a instalațiilor de gaze, dar majoritatea se petrec din cauza efectuării lucrărilor de terasament fără autorizații în urma cărora se deteriorează gazoductele cu mijloace tehnice.

  În acest context SRL “Bălți-gaz” atenționează, că pe teritoriul zonei de deservire sunt amplasate rețele de gaze subterane de diferite presiuni, pentru care este stabilită zona de protecție conform Legii cu privire la gazele naturale nr.108 din 27 mai 2016 art.79 și Hotărârii Guvernului Nr.1104 din 14.11.2018, pct.41.

  Conform Cerințelor Minime de Securitate privind Exploatarea Sistemelor de Distribuție a Gazelor Combustibile Naturale Nr. 552 din 12.07.2017 și Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale, lucrările de construcție, inclusiv lucrările de excavare se efectuează cu respectarea următoarelor cerințe:

  1. Întreprinderile, firmele de construcții sau persoane fizice care efectuează lucrări de excavare și lucrări de construcție în apropierea rețelelor de gaze naturale trebuie să prezinte operatorului sistemului de distribuție proiectul de efectuare a lucrărilor, pentru coordonare. (punctul 526 „Cerințe Minime de Securitate privind Exploatarea Sistemelor de distribuție a Gazelor Combustibile Naturale”).

  2. Efectuarea lucrărilor de construcție și lucrărilor de excavare, la o distanță mai mică de 15 m de la rețele de gaze naturale este admisă numai prin misiunea cu privire la lucrările de terasament, emisă de operatorul sistemului de distribuție, în care trebuie să fie indicată condiția și modul de efectuare. (punctul 527 „Cerințe Minime de Securitate privind Exploatarea Sistemelor de distribuție a Gazelor Combustibile Naturale”).

  3. Întreprinderile, firmele de construcții sau persoanele fizice care efectuează lucrări de excavare și lucrări de construcție în apropierea rețelelor de gaze naturale, vor solicita printr-un preaviz prezența reprezentatului operatorului sistemului de distribuție, cu scopul de a controla asigurarea stării de integritate a conductelor de gaze.

  Pentru încălcarea regulilor cu privire la protecția rețelelor de gaze naturale, care are ca efect reducerea fiabilității furnizării de gaze naturale, Codul Penal al RMoldova (art.298) și codul Contravențional al RMoldova (art.168) prevăd răspundere penală și materială, iar prejudiciul cauzat operatorului sistemului de distribuție va fi suportat de către persoana responsabilă de executarea lucrărilor.

  Filiala ”Bălți-Gaz”
  mun. Bălți, str. I. Franco, 19/3 tel. 0231 5-22-02, 0231 5-22-35

  Filiala ”Râșcani-Gaz”
  or. Râșcani, str. 31August, 38 tel. 0256 9-43-54

  Filiala ”Glodeni-Gaz”
  or.Glodeni, str. Tricolorului ,10, str.Veteranilor, 5 tel. 0249 2-32-74

  Filiala ”Fălești-Gaz”
  or.Fălești, str.Al. cel Bun, 21a tel. 0259 4-90-01

  Filiala ”Sângerei-Gaz”
  or. Sângerei, str. Buianov, 6 tel. 0262 2-39-06

  Administrația SRL “Bălți-gaz”

  Balti-Gaz