×


  Sunt de acord cu termenii și condițiile pentru prelucrarea datelor mele personale

  Incident în satul Katranik, regiunea Fălești

  CERINȚE DE SECURITATE

  ÎN CAZUL UTILIZĂRII BUTELIILOR CU GAZE LICHEFIATE 

  Stimați consumatori!

   SRL „Bălți-Gaz” vine cu o serie de recomandări la folosirea buteliilor cu gaze lichefiate, pentru a preveni eventuale tragedii și pierderi materiale, în urma nerespectării regulilor de securitate.

  La data de 27.05.2022, la orele 10.55, în s. Catranîc, r-nul Fălești, s-a produs o deflagrație, în urma căreia a fost incendiată și deteriorată în întregime încăperea.. Motivul de producere a deflagrației a fost montarea incorectă a utilajului de gaz, lipsa canalelor de ventilație, cât și metoda incorectă de a verifica scurgerile de gaz la îmbinările ntre furtunul de cauciuc și butelie.

  Conform HG r. 552 din 12-07-2017 pentru aprobarea „Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile natural” , anexa 3, în cazul utilizării buteliilor de gaze lichefiate, consumatorilor li se interzice:

  • să utilizeze instalaţiile de gaze în lipsa tirajului în canalele de evacuare a gazelor arse şi de ventilație;
  • să lase fără supraveghere instalațiile de gaze în funcţiune, cu excepţia celor destinate pentru funcţionarea fără întrerupere, care dispun în acest scop de un sistem automat corespunzător;
  • să admită accesul la exploatarea aparatelor de gaze a copiilor de vârstă preşcolară, precum şi persoanelor ce nu-şi controlează acţiunile şi nu cunosc regulile de utilizare a acestor aparate;
  • să utilizeze gazele şi instalaţiile de gaze în alte scopuri decât cele prevăzute. Să utilizeze aragazele pentru încălzirea încăperilor;
  • să folosească încăperile unde sunt instalaţii de gaze pentru somn şi odihnă;
  • să folosească focul deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze;
  • să depoziteze în încăperi şi subsoluri butelii goale/pline cu gaze lichefiate;
  • să instaleze în încăpere mai mult de o butelie cu capacitatea 50 (55) l sau două butelii cu capacitatea 22 l Buteliile trebuie să se afle în aceeaşi încăpere cu instalaţiile de gaze;
  • să instaleze buteliile cu gaze la o distanţă mai mică de 1 m de la radiatorul pentru încălzire sau sobă;
  • să amplaseze buteliile în faţa uşilor focarelor sobelor la o distanţă mai mică de 2 m;
  • să efectueze verificarea etanșeității buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului cu flacără. Verificarea se va face numai cu emulsie de apă cu săpun;
  • să schimbe buteliile în prezența persoanelor ce nu au atribuție la executarea lucrării indicate.

  Consumatorilor li se recomandă:

  • amplasarea în exterior a buteliilor trebuie prevăzută la o distanță (în lumină) de cel puțin 0,5 m de la golurile de fereastră și 1 m de la golurile de ușă ale etajului întâi, cel puțin de 3 m de la golurile de ușă și de fereastră ale subsolurilor și demisolurilor;
  • după ce termină de gătit, să se asigure că a oprit din funcționare cuptorul și aragazul;
  • în cazul în care se simte mirosul caracteristic al gazului în încăpere, să purceadă, de urgență, la închiderea robinetului buteliei și al aparatului de gaz și să deschidă ușile și ferestrele pentru aerisirea încăperii. Totodată, nu se vor aprinde chibrituri, brichete, nu se vor manevra întrerupătoarele electrice, sonerii, telefoane, nu se va fuma;
  • la aprinderea focului la aragaz, după deschiderea robinetului buteliei, să utilizeze principiul „gaz pe flacără” (întotdeauna se aprinde întâi chibritul și apoi se manevrează robinetul de alimentare cu gaz). Se recomandă utilizarea aprinzătorului electric;
  • să alimenteze buteliile doar cu combustibilul pentru care au fost proiectate;
  • butelia umplută cu gaze lichefiate trebuie să fie însoţită de un talon în care se indică:
  • agentul economic care a prestat serviciul;
  • codul operatorului;
  • data de îmbuteliere a buteliei,
  • numărul buteliei;
  • greutatea buteliei;
  • marca gazelor.

   

                       Administrația SRL „Bălți-Gaz”

  Balti-Gaz