×


  Sunt de acord cu termenii și condițiile pentru prelucrarea datelor mele personale

  Incidente la obiectele industriale periculoase

  Incidente la obiectele industriale periculoase

  Pe parcursul anului 2019 în zona de deservire a SRL „Bălți-Gaz“ au fost înregistrate 36 incidente la obiectele industriale periculoase: 22 – din cauza efectelor naturale — condițiilor climaterice, 7 – din cauza accidentelor rutiere, 3 – din cauza instalării samavolnice a utilajelor consumatoare de combustibili gazoși de către persoane fizice și 4 incidente au avut loc în urma defrișării arborilor .

  La fel incidentele au loc ca urmare a efectuării de către persoanele fizice a lucrărilor de terasament fără autorizație, precum și încălcarea de către conducătorii întreprinderilor și firmelor cerințelor ce țin de respectarea regulilor la efectuarea lucrărilor de terasament.

  Comisia specializată a analizat toate incidentele, au fost  întocmite procese verbale de cercetare tehnică, au fost stabilite cauzele, care au dus la incidente și au fost propuse măsuri pentru a preveni apariția lor în viitor. Ca urmare au fost îndeplinite lucrări de reparații pentru a restabili alimentarea cu gaze a consumatorilor.

  Pentru persoanele vinovate de producerea incidentelor au fost luate măsuri în conformitate cu cerințele legislației Republicii Moldova în vigoare.

  NOTĂ: Întreprinderea care efectuează lucrări de excavare în apropierea conductelor de gaze trebuie să prezinte operatorului sistemului de distribuție gaze proiectul de efectuare a lucrărilor, pentru coordonare, (punctul 526 „Cerințe Minime de Securitate privind Exploatarea Sistemelor de distribuție a Gazelor Combustibile Naturale”).

           Efectuarea lucrărilor de construcție, inclusiv a lucrărilor de excavare, la o distanță mai mică de 15 m de la conducta de gaze este admisă numai prin misiunea cu privire la lucrările de terasament, emisă de operatorul sistemului de distribuție gaze, în care trebuie să fie indicată condiția și modul de efectuare, (punctul 527 „Cerințe Minime de Securitate privind Exploatarea Sistemelor de distribuție a Gazelor Combustibile Naturale”).

  Balti-Gaz