×


  Sunt de acord cu termenii și condițiile pentru prelucrarea datelor mele personale

  Борьба с несанкционированными вмешательствами в измерительное оборудование для учёта потребления природного газа

  Combaterea intervenţiilor neautorizate la echipamentele de măsurare a consumului de gaze naturale.

  Combaterea intervenţiilor neautorizate la echipamentele de măsurare a consumului de gaze naturale reprezintă o preocupare constantă pentru SRL “Bălţi-Gaz” filiala “Sîngerei-Gaz”. Aceste interveneţii aduc prejudicii importante şi totodată pot genera incidente deosebit de grave, cu însemnate pagube materiale şi/sau victime umane.

  În urma verificărilor în teren, în raionul Sîngerei comuna Mîndreştii noi, a fost depistat un consumator care a efectuat neautorizat intervenţii în echipamentul de măsurare gaze. Acesta a oprit mecanic mecanismul de înregistrare a contorului de gaze naturale, ducînd la neînregistrarea a 1 673 m3 de gaze naturale, prejudiciul total aferent adus furnizorului fiind estimat la suma de 11 090.38 lei.

  SRL “Bălţi-Gaz” filiala “Sîngerei-Gaz” subliniază faptul că aceste intervenţii asupra echipamentelor de măsurare a consumului de gaz în scopul înregistrării unui consum mai mic decît cel real, reprezintă furtconform Codului Penal al Republicii Moldova art. 186 această infracţiune se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale, cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

  Recomandăm consumatorilor să nu intervină personal precum şi să nu accepte “ofertele” venite din partea anumitor persoane în vederea efectuării unor modificări, de orice natură, menite să împiedice înregistrarea cantităţilor reale de gaze naturale consumate. Totodată atragem atenţia asupra riscurilor la care se expun cei care recurg la astfel de metode.

  În scopul creşterii gradului de responsabilitate în ceia ce priveşte aplicarea regulilor de siguranţă vă reamintim şi atragem atenţia asupra următoarelor:

  SE INTERZICE:

  *                   să se   efectueze fără autorizaţie lucrări de gazificare a casei (apartamentului);

  *                   să se   supună unor modificări construcţia utilajelor de gaze naturale;

  *                   să se   astupe canalele de ventilaţie şi componentele acestora;

  *                   să se   utilizeze gaze în cazul defectării utilajului de consum;

  *                   să se lase fără supraveghere instalaţiile de gaze în fimţiune cu excepţia celora echipate cu sistem de închidere automată;

  *                   să se   folosească încăperile, unde sunt instalaţii de gaze, pentru somn şi odihnă;

  *                   să se   folosească focul deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze;

  *                   să se   efectueze lucrări de terasament în raza de 15 m pe ambele părţi ale conductei de gaze naturale fără autorizaţie şi fără coordonarea şi prezenţa reprezentantului SRL “Bălţi-Gaz” filiala “Sîngerei-Gaz”;

  *                  să se producă lucrări neautorizate de conectare a aparatelor de utilizare a gazelor naturale. SRL “Bălţi-Gaz” filiala “Sîngerei-Gaz” face apel la spiritul civic al cetăţenilor pentru a sesiza compania noastră sau organele de cercetare penală, dacă au cunoştinţă de existenţa unor intervenţii neautorizate la instalaţiile de gaze naturale, intervenţii ce pot duce la importante pagube materiale şi/sau pierderi de vieţi omeneşti.

  Pentru informaţii adăugătoare privind securitatea consumului de gaze naturale vă puteţi adresa la oficiul SRL “Bălţi-Gaz” filiala “Sîngerei-Gaz” situat în or. Sîngerei str. Buianov 6 tel. 0(262) 2-22-04 sau www.balti-gaz.md.

  În cazul mirosului de gaze, contactaţi telefonul de urgenţă 904 !

  Administraţia SRL “Bălţi-Gaz”

  Balti-Gaz